I Światowe Forum Mediów Polonijnych


I Światowe Forum Mediów Polonijnych odbyło się w ramach V Zjazdu Polonii Świata zorganizowanego przez Radę Polonii Świata, Senat RP i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji wraz ze Stowarzyszeniem “Wspólnota Polska” byli organizatorami Forum Mediów Polonijnych, które obyło się pod patronatem honorowym Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego oraz patronatem medialnym TVP Polonia.

Tegoroczne Forum było piątym z kolei spotkaniem, poprzednie cztery spotkania odbywały się jako Europejskie Fora Mediów Polonijnych. Udział w tegorocznym Forum wzięło udział 80 przedstawicieli mediów polonijnych (wydawnictw prasowych, portali, blogów, radia i telewizji) z 25 krajów świata. 

W programie Światowego Forum Mediów, opracowanego przez Teresę Sygnarek, Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji i Romana Wróbla, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, udział wzięli m.in. przedstawiciele Senatu RP, MSZ, PAP, TVP Polonia i Polskiego Radia.

Obecnością na Forum zaszczycili następujący prelegenci:

dr Jan Maria Jackowski, z-ca przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu RP;  Krzysztof Malinowski, Naczelnik Wydz. Strategii Promocji Polski, Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ;  Andrzej Fąfara, z-ca dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ; Grzegorz Jopkiewicz, Departament Dyplomacji Publicznej Kulturalnej MSZ;  Artur Lompart, dyrektor Biura Rzecznika Prasowego MSZ;  Filip Frąckowiak, z-ca dyrektora TVP Polonia; Cezary Ciszewski, Akademia Filmowa TV C.A; Wojciech Surmacz, prezes Polska Agencja Prasowa; Aleksander Główczewski, Polska Agencja Prasowa; dr Agnieszka Kamińska, z-ca dyrektora redaktora naczelnego Polskiego Radia 24; Halina Ostas, kierownik Redakcji Polskiego Radia dla Zagranicy; Edyta Późniak, magazyn radiowy „Polacy w świecie”; Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Intensywny program – brakowało czasu

Ze względu na udział forumowiczów w oficjalnych punktach programu odbywającego się równolegle V Światowego Zjazdu Polonii, czas na program merytoryczny i zajęcia warsztatowe musiał być skrócony, a może raczej – zintensyfikowany. 

W programie Forum zaprezentowano takie tematy jak: 

– Strategia promocji Polski w świecie przez media polonijne,

– Rola mediów polonijnych w obronie dobrego imienia Polski  oraz w podtrzymywaniu tożsamości narodowej w kontekście obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości,

– Rola i wpływ mediów w utrzymywaniu więzi pomiędzy ośrodkami polonijnymi a Krajem,

– Zasady komunikacji marki Polska.

Odbyły się także wizyty studyjne w TVP Polonia, Polskim Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Forum Mediów było nie tylko okazją do wymiany doświadczeń, ale zapewniło także profesjonalne warsztaty dla redaktorów polonijnych w takich dziedzinach jak: zasady budowania informacji oraz wykorzystanie smartfona do realizacji reportaży.

Forumowicze ruszyli w teren z komórkami i kamerami

Zajęcia warsztatowe w terenie odbywały się pod kierownictwem Cezarego Ciszewskiego z Akademii Filmowej TVP oraz Aleksandra Główczewskiego z Polskiej Agencji Prasowej i jej fil-mowców. 

Zadaniem było pokazanie, że do kręcenia reportaży filmowych nie zawsze potrzebne są drogie kamery, wystarczy dobry smartfon.

Uczestnicy Forum, podzieleni na grupy wyruszyli po Warszawie i nakręcali krótkie etiudy filmowe w oparciu o przeprowadzane wywiady na ulicach. Wybór obiektów do nagrywania i wywiady nawiązywały do 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

Ciekawe spotkania

Uczestnicy Forum mieli okazję do spotkań autorskich z  Czesławem Czaplińskim, światowej sławy artystą fotografem, dziennikarzem i autorem przeszło 40 albumów i książek
i filmów dokumentalnych.  Mieszka w Nowym Jorku i Warszawie, fotografował najbardziej znane osobistości ze świata biznesu, kultury, polityki i sportu. Miał ponad 200 wystaw fotograficznych, a na Forum Mediów zdradzał uczestnikom tajniki fotografii cyfrowej. Spotkanie z dziennikarką Małgorzatą Karoliną Piekarską, było krótkim kursem dziennikarskim dla samouków. Cezary Ciszewski z Akademii Filmowej uczył jak nagrywać żeby materiał filmowy był ciekawy.