II Światowe Forum Mediów Polonijnych


MEDIA POLONIJNE I POLSKIE – ŁĄCZY NAS POLSKA

II Światowe Forum adresowane jest do przedstawicieli mediów polonijnych z całego świata. Media polonijne są istotnym elementem integracji środowisk polonijnych, krzewienia polskiej tożsamości poza granicami kraju oraz podnoszenia statusu społecznego Polonii. Tworzą sieć informacyjną, która umożliwia Rodakom rozrzuconym po najdalszych zakątkach świata poczuć się wspólnotą, wymieniać informacjami i wspomagać w trudnych chwilach.
II Światowe Forum Mediów Polonijnych – to najważniejsza impreza tematyczna, będąca kontynuacją zainicjowanych w 2014 roku przez Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji Europejskich Forów Mediów Polonijnych, współorganizowanych z Europejską Unią Wspólnot Polonijnych i Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”. Jej celem jest integracja dziennikarzy polonijnych działających na całym świecie, poznanie nowoczesnych trendów oraz narzędzi komunikacyjnych, a także opracowanie kierunków działań na najbliższe lata.


Ideą tegorocznego Forum Mediów Polonijnych jest dodatkowo wypracowanie pozytywnych i trwałych relacji między mediami polonijnymi a polskimi w myśl hasła „Łączy nas Polska”.

 

+ There are no comments

Add yours