IV ŚWIATOWE FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH


W dniu 25 września 2021 r. odbyło się IV Światowe Forum Mediów Polonijnych, pod patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Forum zostało zorganizowane przez: Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, reprezentowane przez prezes Teresę Sygnarek oraz Europejską Unię Wspólnot Polonijnych, reprezentowaną przez prezydenta Tadeusza Adama Pilata, przy partnerskim wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” reprezentowanego przez prezesa Dariusza Piotra Bonisławskiego.

Partnerzy IV edycji Forum to: Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie, grupa Tipmedia i Fundacja Bona Notitia. Patronat medialny objęła Polonijna Agencja Informacyjna i Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych.

Tegoroczne Forum było ósmą z kolei stałą merytoryczną platfomą spotkań, integrującą ludzi mediów polonijnych. Pierwsze cztery spotkania odbywały się jako Europejskie Fora Mediów Polonijnych, a ich sukces spowodował rozszerzenie formuły i od 2018 roku są to spotkania o zasięgu światowym. W 2019 roku powstało z inicjatywy uczestników Forum Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych, które działa na rzecz integracji wszystkich mediów polonijnych na świecie.

W tym roku, ze względu na pandemię, Forum Mediów po raz drugi odbyło się w formie wirtualnej na platformie komunikacyjnej. Do udziału w Forum zarejestrowało się ponad stu przedstawicieli mediów polonijnych (wydawnictw prasowych, portali, blogów, radia i telewizji) z 30 krajów.

W programie Forum znalazły się m.in. prelekcje:

Nie tylko fake news, ale także odbiorca w pułapkach wiarygodności – dr Karolina Burno, Katedra Dziennikarstwa na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie;

Nie tylko czekające nas zmiany, ale także nowe rozwiązania technologiczne – Piotr Marek, CEO Grupa Tipmedia;

Nie tylko co pisać, ale także jak sprawić, aby nas rozumiano i słuchano – dr hab. Paweł Nowak – Katedra Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Podczas Forum odbyła się także debata p.t. „Quo vadis media polonijne”, w której omówiono m.in. takie tematy jak: aktualny stan mediów i ich niezależność, wsparcie ze strony władz polskich oraz dzielenie mediów
na „wschodnie i zachodnie”.

Stanowisko uczestników Forum zostało przedstawione w dokumencie końcowym.

Dokument końcowy IV Światowego Forum Mediów Polonijnych

zredagowany na bazie debaty pt. „Quo vadis media polonijne?”

  • Dla mediów polonijnych niezależność jest sprawą podstawową, a wszelkie próby nacisków budzą sprzeciw i będą odrzucane.
  • Mimo oczywistego zróżnicowania zarówno potrzeb jak i wsparcia, media polonijne nie akceptują stosowanego podziału na Wschód i Zachód, zdecydowanie opowiadając się za pełną integracją.
  • Rozdział środków na wsparcie działalności mediów polonijnych oceniany jest krytycznie z powodu zbiurokratyzowania systemu wsparcia społecznej działalności oraz ogromnych opóźnień i braku przejrzystej strategii. Najbardziej racjonale jest połączenie funkcji rozdziału środków, z funkcją opieki nad Polonią i Polakami za granicą, jaką nominalnie od lat sprawuje Senat RP. Nie jest możliwe sprawowanie opieki bez możliwości finansowego wsparcia.
  • Niektórym mediom na Zachodzie grozi likwidacja. Niewątpliwie korzystne wsparcie mediów na Wschodzie, przy niedostatecznym dofinansowaniu, a czasem wręcz wstrzymaniu wsparcia dla mediów na Zachodzie, jest oceniane jako próba dalszego dzielenia mediów.
  • Należy rzetelnie zbadać faktyczny stan i potrzeby mediów działających poza granicami Polski, a udokumentowane wyniki opracować w postaci kompleksowego raportu na ten temat, będącego podstawą do przyszłej obiektywnej strategii polskich władz wobec Polonii i jej mediów.
    ————-

 

 

 

 

+ There are no comments

Add yours