Pamięć o Holokauście w Szwecji – Förintelsen


Förintelsen to szwedzka nazwa ludobójstwa nazistów na około sześciu milionach Żydów podczas II wojny światowej.

W języku angielskim nazywa się to Holocaustem, w języku hebrajskim – Shoah.

1997 – podczas debaty parlamentarnej, ówczesny premier Göran Persson obiecał zainicjować kampanię informacyjną na temat Holokaustu. Projekt otrzymał nazwę „Żywa historia”.

Powodem było opublikowanie badania, które wykazało, że młodzi ludzie nie wiedzieli o Holokauście, i że wielu młodych ludzi nie było nawet pewnych, czy to miało miejsce.

1998 – premier Göran Persson, premier Wielkiej Brytanii Tony Blair i prezydent USA Bill Clinton uzgodnili utwo-
rzenie grupy współpracy, zwanej International Task Force (Międzynarodowa Grupa Zadaniowa), w celu promowania międzynarodowej współpracy w dziedzinie edukacji, pamięci i badań nad Holokaustem.

W tym samym roku Göran Persson zobowiązał się zaprosić kraje z Grupy Zadaniowej i inne zainteresowane kraje na międzynarodową konferencję międzyrządową poświęconą tym zagadnieniom.

1999 – szwedzki rząd zamówił książkę „O tym opowia-
dajcie” i został włączony do krajowej inicjatywy informacyjnej „Żywa historia”. Tytuł odnosi się do wersu Joela 1:3 w Starym Testamencie: jeśli to powiesz swoim dzieciom, a twoje dzieci mogą to powiedzieć swoim dzieciom, a ich dzieci przyszłemu pokoleniu.

Książka została rozdana bezpłatnie w ponad 1,5 miliona egzemplarzy rodzinom w Szwecji z dziećmi w szkole podstawowej i wszystkim, którzy zamówili ją z Forum Żywej historii. Książka została uzupełniona w 2009 roku i jest teraz dostępna jako e-book z klipami filmowymi, pokazami slajdów i linkami do czytania na tabletach. 

2000 – Międzynarodowe Forum Sztokholmskie, pierwsza
z serii czterech konferencji, które stały się międzynarodowym przejawem znaczenia pamięci i uczenia się z historii Holokaustu. 

Deklaracja Sztokholmska przyjęta przez przedstawicieli 46 uczestniczących krajów podczas pierwszej konferencji jest uważana za kamień milowy w międzynarodowej walce
z rasizmem, antysemityzmem, nienawiścią etniczną i deficytem historii. W czwartej konferencji uczestniczyły delegacje z 55 krajów i 14 organizacji międzynarodowych. Ważnym celem serii konferencji Sztokholmskiego Forum Międzynarodowego (Stockholm International Forum) było stworzenie platformy do wymiany informacji, wiedzy, pomysłów i perspektyw między ekspertami, decydentamii osobami praktycznie zaangażowanych w tę działalność.

2003 – Forum Żywej Historii został powołany jako urząd podlegający Ministerstwu Kultury i otrzymał zlecenie rządowe promowania działań na rzecz demokracji, tolerancji i praw człowieka. Punktem wyjścia jest Holokaust
i inne zbrodnie przeciwko ludzkości.

2004 – Rząd Szwecji ustanowił Międzynarodową Nagrodę im. Pera Angera, aby uhonorować jego pamięć. Per Anger był inicjatorem szwedzkich działań w Budapeszcie podczas II wojny światowej, mających na celu ocalenie jak największej ilości Żydów przed nazistowskimi prześladowaniami
i egzekucjami. Nagroda przyznawana jest za promocję demokracji i działania humanitarne. Laureaci są wybierani co roku przez jury, które jest powoływane przez Forum Żywej Historii.

W pierwszym roku nagrodę otrzymał abp Gennaro Verolini, włoski ksiądz i papieski dyplomata, który przeciwdziałał nazistowskim prześladowaniom Żydów na Węgrzech podczas II wojny światowej.

2005 – ONZ ogłosiło dzień 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci, ale w Szwecji był już obchodzony jako Dzień Pamięci kilka lat wcześniej.

2006 – 2020  – Wymienione powyżej działania były zaledwie początkiem szeregu różnych inicjatyw w Szwecji na przestrzeni lat do dnia dzisiejszego. Wystawy, filmy, konferencje i wiele, wiele innych.

27 stycznia 2020  – Premier Stefan Löfven, marszałek parlamentu Andreas Norlén i księżna koronna Wiktoria wzięli udział w obchodach w Polsce z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Redakcja Polonia Nowa

1 Według oficjalnych danych ONZ około 6 milionów Żydów straciło życie w Holokauście.  

+ There are no comments

Add yours