Dlaczego Bieg dla Niepodległej, a nie Bieg Niepodległości jak na całym świecie ?


Jako smutną ciekawostkę można podać, dlaczego organizacje Zrzeszenia i cztery miasta w Szwecji nie mogły użyć ustanowionej przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Polski Komitet Olimpijski nazwy „Bieg Niepodległości” i biegi odbywały się pod hasłem „Bieg dla Niepodległej”. 

Jest to rezultat złożonego wniosku o rejestrację nazwy „Bieg Niepodległości” do Szwedzkiego Urzędu Patentowego przez osobę prywatną, reprezentującą organizację należącą do Kongresu Polaków w Szwecji. 

Sprzeciwiło się temu 126 uczestników z wszystkich kontynentów uchwałą Polonijnego Sejmiku PKOlu w Gdyni bieżącego roku. Protest złożony przez Zrzeszenie do Szwedzkiego Urzędu Patentowego, został poparty przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Polski Komitet Olimpijski i Wydział Konsularny Ambasady RP w Szwecji. 

Bieg Niepodległości jest wartością wspólną, z której Polacy i Polonia powinni móc korzystać bez ograniczeń na całym świecie. Ze względu na ogólnodostępny charakter wydarzenia nazwa i znak „Bieg Niepodległości” powinien zostać znakiem niezastrzeżonym, a idea Biegu powinna łączyć i umożliwiać radosne świętowanie Polakom i Polonii na świecie bez wykluczania kogokolwiek.

Szwedzki Urząd Patentowy nie podjął jak na razie decyzji w sprawie oprotestowania przeciwko uzurpacji praw do nazwy „Bieg Niepodległości” w Szwecji.