Młodzież polonijna przyszłością Polonii


W dniach 22-23 października odbył się w Szwecji hybrydowy Zjazd młodzieży polonijnej.

W ośrodku Humlamden w Veberöd zebrała się młodzież z Ogniska „Kwiaty Polskie” z Malmö, a na platformie komunikacyjnej dołączyła młodzież z Włoch.

Gośćmi Zjazdu była p. Danuta Stryjak z Włoch, prezes Stowarzyszenia Języka i Kultury Polskiej w Rzymie oraz p. Alina Mazańska, nauczycielka w Liceum Ogólnokształcącym w Ostii we Włoszech.

Prelekcje wygłosili m.in. Tadeusz Adam Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych; Maria Tatusch, prezes Ogniska „Kwiaty Polskie”; Teresa Sygnarek, prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji; Henrik Potok z Ogniska „Kwiaty Polskie”.

Młodzież z Włoch przedstawiła swój projekt „Polonia to my”, a młodzież ze Szwecji pokazała zrobione przez siebie podcasty prezentujące polską kulturę.

 

 

 

W drugim dniu projektu omawiany był m.in.  konkurs dla młodzieży, którego tematyka opiera się na działalności i twórczości patronów roku 2021 oraz  stworzenie ogólnoeuropejskiego portalu młodzieżowego.

+ There are no comments

Add yours