Literacka nagroda Nobla


10 października o godzinie 13:00, w sali Domu Giełdy w Sztokholmie, sekretarz Szwedzkiej Akademii, Mats Malm, ogłosił, że laureatką Literackiej Nagrodę Nobla za rok 2018 została polska pisarka, Olga Tokarczuk. Decyzję, kto otrzyma to najważniejsze wyróżnienie literackie na świecie, zostało przegłosowane przed południem przez członków Akademii na podstawie propozycji Komitetu Noblowskiego. Zgromadzona w Domu Giełdy publiczności nagrodziła wybór Akademii głośnymi brawami. W swoim uzasadnieniu Akademia Szwedzka napisała, że Olga Tokarczuk otrzymała Nobla za „narracyjną wyobraźnię, która wraz z encyklopedyczną pasją reprezentuje przekraczanie granic, jako formę życia”.  Wiadomość ta została przyjęta z wielką radością, wyrażoną niezliczonymi gratulacjami, nadsyłanymi przez osobistości i autorytety kultury i polityki z całego świata, przez polskie władze oraz ogromną rzeszę miłośników jej pisarstwa.

Przyznanie najbardziej prestiżowej nagrody literackiej na świecie Oldze Tokarczuk jest ogromnym zaszczytem dla nas, Polaków w Europie i na świecie, dla polskiej literatury, polskiej kultury i dla Polski.

Najważniejsze pozycje w dorobku literackim Olgi Tokarczuk to: Bieguni, Księgi Jakubowe, Dom dzienny, dom nocny, Prowadź swój pług przez kości umarłych, Prawiek i inne czasy.