Medal dla „Wspólnoty Polskiej”


W przeddzień Rady Prezesów Zrzeszenia mieliśmy okazję przekazać prezesowi Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, panu Dariuszowi Piotrowi Bonisławskiemu medal z tegorocznego Biegu dla Niepodległej i dyplom wraz z podziękowaniami za konstruktywną współpracę z naszym strategicznym partnerem jakim jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Medale Biegu dla Niepodległej otrzymali także: Polski Komitet Olimpijski, Ambasada RP w Sztokholmie i Polonijna Agencja Informacyjna.