Szwedzka Santa Lucia z wizytą w Domu Polonii w Warszawie


Tradycja obchodów dnia świętej Łucji rozwinęła  się w Skandynawii, a szczególnie w Szwecji. To właśnie w Szwecji dzień św. Łucji ma najpiękniejszą oprawę. Obchodzony jest 13 grudnia,
w najkrótszym dniu roku. Jest to święto światła, a jego patronką jest  święta Łucja, która żyła na przełomie III i IV wieku w Syrakuzach na Sycylii. Według podań Łucja zginęła męczeńską śmiercią w obronie wiary.

Symbolika

Dzień św. Łucji jest także obchodzony we Włoszech, w Syrakuzach, gdzie urodziła się i została ścięta mieczem w wieku 23 lat.

Według jednej z wersji życiorysu św. Łucji miała ona dostarczać posiłki ukrywającym się w rzymskich katakumbach prześladowanym chrześcijanom. Drogę przez ciemne katakumby oświetlała sobie świecami wplecionymi w wianek. I to właśnie
z tej historii zaczerpnięto obrzęd, który do dziś jest symbolem obchodów święta światła. Łucja przynosi światło, które ma rozpraszać zimowe ciemności.

Orszak św. Łucji

Ubrana w białe szaty dziewczyna prowadzi orszak również ubranych na biało chłopców i dziewcząt. Ma białą, długą suknię przepasaną czerwoną wstążką oraz wieniec z cztere-ma, równo rozłożonymi na głowie świecami. Czerwona szarfa ma symbolizować męczeństwo świętej Łucji. Zaraz za nią idą ubrane na biało jej pomocnice – „tärnor”. Mają na głowach wian-
ki, a w rękach świece. Chłopcy wybierają zwykle gwiezdnych chłopców -„stjärngossar”. Mają także długie białe suknie
z długimi rękawami, a na głowach spiczaste, wysokie białe czap-ki. Z biegiem czasu do orszaku dołączyły dzieci ubrane w stroje symbolizujące świąteczne pierniczki, nieodzowny element świąt Bożego Narodzenia w Szwecji.

Oprawa obchodów

Czy zwyczaj pieczenia drożdżowych babeczek z szafranem, zwanych „Lussekatter” ma związek z posiłkami, które Łucja miała dostarczać prześladowanym chrześcijanom – tego nie wiemy, ale niezaprzeczalnym faktem jest, że obchody św. Łucji bez tych babeczek nie mogą się obejść. Chyba ze względu na zimną porę roku, dla ogrzania podawane jest grzane wino, czyli „glögg”,
z dodatkiem rodzynek i płatków migdałów.

Obchody świętej Łucji organizowane są w szkołach, zakładach pracy, ale także w prywatnych domach, gdzie świętą Łucją zostawała zazwyczaj najstarsza córka i rano budziła rodziców podając im „lussekatter”, kawę i „glögg”, śpiewając tradycyjną włoską piosenkę „Santa Lucia”.

Święta Łucja w Warszawie

Zgodnie ze szwedzką tradycją, tak zostały zorganizowane obchody dnia świętej Łucji, które odbyły się 14 grudnia w gościnnym Domu Polonii w Warszawie. 

Orszak świętej Łucji składał się z członków i sympatyków Towa-rzystwa Polsko-Szwedzkiego w Warszawie, a tradycyjne piosenki bożonarodzeniowe śpiewał po szwedzku Chór Amici Canentes. 

Spośród gości honorowych możemy z przyjemnością wyróżnić wiceambasada Królestwa Szwecji, Karin Anderman przybyłą na tę uroczystość z mężem i córką oraz prezesa Towarzystwa Polsko-Szwedzkiego w Warszawie Tomasza Kwiecińskiego.

Prezesi Zrzeszenia, biorący w tym dniu udział w Radzie Preze-sów w Warszawie nie musieli czuć się pokrzywdzeni, że ominęły ich te obchody w Szwecji. Mogli uczestniczyć w tych obchodach
w Warszawie. Oczywiście nie zabrakło ani „lussekatter” ani „glöggu”.