Akcja pomocy – Przyłbice ochronne


Polish Riders Stockholm wraz z Informatorem Polonijnym organizuje akcję Przyłbice Ochronne dla tych, którzy pracują lub pomagają na pierwszej lini walki z koronawirusem.

24.04.2020

Przyłbice produkują członkowie Polish Riders Stockholm na drukarkach 3D, ale mogą wysłać w dowolne miejsce w Szwecji. Przyłbice udostępniają bezpłatnie, jedynie pod warunkiem otrzymania zwroty kosztów przesyłki. Część produkcji została wysłana do Polski w rejony województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie Polish Riders Stockholm od wielu lat prowadzi akcje charytatywne polegające na wspomaganiu ludzi potrzebujących pomocy.

Klub Polish Riders Stockholm jest organizacją członkowską Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, które dziękuje członkom Klubu za tę wspaniałą inicjatywę!

Zapytania o przyłbice proszę wysyłać na adres: prezydent@polishridersmc.com

Informacja jest na stronie portalu Informator Polonijny, https://informatorpolonijny.se/polish-riders-stockholm-vs-covid-19/

oraz na fb ambasady https://www.facebook.com/Ambasada-RP-w-Sztokholmie-111401893815582/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAkmyzJQKQxSorw9vR6r1H9QmsQV3a5syC31DYogyqvfKWstQmXlY3KKwsRcYoh_VuFKIWBqgee1SFd

+ There are no comments

Add yours