Jubileusz XXV-lecia Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych


W dniach 23-24 listopada 2018 r. w „Domu Polonii” na Zamku w Pułtusku odbył się X Jubileuszowy Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, na który przybyło 46 delegatów z 36 organizacji członkowskich w Europie.

Podczas X Zjazdu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych (EUWP) przyjęto sprawozdanie za trzyletnią kadencję 2015-2018 i udzielono absolutorium ustępującemu sekretariatowi. 

Obradom przewodniczył Roman Śmigielski z Danii. Delegaci dokonali wyboru prezydenta i członków sekretariatu na kadencję w latach 2018-2021.

Prezydentem EUWP został wybrany jednogłośnie Tadeusz Adam Pilat ze Szwecji.

Zjazd EUWP zatwierdził nominowanych członków Sekretariatu, którymi zostali:

    – wiceprezydentem, Teresa Sygnarek ze Szwecji;

     – sekretarzem generalnym Edward Trusewicz z Litwy;

     – skarbnikiem Korinna Wesołowski z Węgier.

Dokonano również wyboru trzech sekretarzy, którymi zostali:

       Wojciech Białek z Irlandii;                                                                                                                                                                                        

       Andrzej Janeczko z Hiszpanii;

       – Józef Ptaszyński z Belgii.

 

+ There are no comments

Add yours