Polska pokojowa rewolucja w 1989 roku


Polska pokojowa rewolucja zniosła komunizm w Polsce i otworzyła drogę do upadku muru berlińskiego.

Wybory do Sejmu i Senatu 4 czerwca w 1989 roku był początkiem drogi do demokracji parlamentarnej. Do Sejmu ubiegać mogło się 60 procent kandydatów trzech ugrupowań starego porządku, a 35 procent przyznano kandydatom bezpartyjnym, zgłoszonymi przez grupy wyborców.

To tłumaczy określenie „częściowo wolne wybory”. Wolne od jakiegokolwiek politycznego kontraktu były wybory do Senatu.

Wyniki wyborów pokazały w sposób jasny, że zdecydowana większość wyborców odrzuciła siły rządzące krajem przez okres powojenny. Porażka starego systemu rozpoczęła proces oddawania władzy przez komunistyczne władze kraju.

Ruch „Solidarności” w Polsce oraz wyniki wyborów czerwcowych, stanowiły napęd dla ruchów opozycyjnych w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej i przyspieszyły zmiany demokratyczne w tych krajach.

+ There are no comments

Add yours