Zrzeszenie uhonorowane Orłem Niepodległości


Kulminacją uroczystości jubileuszowych Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych (EUWP) w dniach 23-24 listopada 2018 r. było wręczenie szczególnych wyróżnień EUWP.  Statuetki „Orła 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski” prezydent EUWP, Tadeusz Adam Pilat w asyście sekretariatu wręczył:

– na ręce prezesa Dariusza Piotra Bonisławskiego – dla Stowarzy-
     szenia „Wspólnota Polska”;

  na ręce dyrektora Mariusza Grudnia – dla Światowych
   Polonijnych Festiwali Folklorystycznych w Rzeszowie
       i Iwoniczu;

    na ręce prezesa Tadeusza Stenzel – dla Zjednoczenia Pol
      skiego w Wielkiej Brytanii;

  na ręce prezes Teresy Sygnarek – dla Zrzeszenia Orga-
     nizacji Polonijnych w Szwecji;

  na ręce Prezes Heleny Legowicz – dla Polskiego Związku
     Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej;

Statuetką „Orła 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski” uhonorowana została także Senator Janina Sagatowska, przewodnicząca Senackiej Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Teresa Sygnarek, prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, odebrała wyróżnienie  dla Zrzeszenia za
zasługi dla Polonii europejskiej. T
eresa Sygnarek jest inicjatorką, a Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji głównym organizatorem Forum Mediów Polonijnych. 

Pierwsze cztery fora odbywały się  jako Europejskie Fora Mediów Polonijnych, a ostatnie piąte jako Światowe Forum.

 

+ There are no comments

Add yours