Nagroda dla kwartalnika Polonia Nowa


3 czerwca 2023r. w Muzeum Emigracji w Gdyni wręczono nagrody im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii.

W kategorii „Redakcja medium polonijnego” nagrodę otrzymała redakcja kwartalnika „Polonia Nowa”.

W kategorii redakcja medium polonijnego uhonorowany został kwartalnik „Polonia Nowa” wydawany w języku polskim i szwedzkim. Jest to periodyk Polonii w Szwecji, redagowany przez redaktor Teresę Sygnarek,  która pełni także funkcję przewodniczącej Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych – organizacji, która niezwykle mocno wspiera prześladowanych na Białorusi Polaków i  regularnie apeluje do  szwedzkiej oraz  polonijnej  opinii publicznej na całym świecie o solidaryzowanie się z Andrzejem Poczobutem, naszym kolegą,  bezpodstawnie więzionym przez reżim Łukaszenki.

– Wszystkie media polonijne starają się krzewić polskość, ale naszą laureatkę wyróżnia to, że współpracuje z innymi mediami, integruje je, a także angażuje się w sprawy ważne: Andrzeja Po-czobuta i Andżeliki Borys. To niezwykle ważny głos – podkreśliła Hanna Zych-Cisoń, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego.

– Maciej Płażyński wspierał dziesiątki osób, które działały na rzecz wolności słowa. Nasza laureatka także upomniała się o naszego patriotę: Andrzeja Poczobuta. Pani głos był dobitny i głęboko słyszalny – dodał,  wygłaszając laudację, kolejny mówca Andrzej Kowalczys, pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

– Opowieść o imigrantach jest także opowieścią o społeczeństwach, które ich przyjmują. To także test naszej gościnności. A media mogą budować most albo mur. 

Teresa Sygnarek buduje mosty – wspiera i integruje media i środowiska polonijne na świecie – podkreśliła Karolina Grabowicz-Matyjas, sekretarz jury i dyrektorka Muzeum Emigracji
w Gdyni, które od lat gości laureatów nagrody.

W imieniu redakcji  kwartalnika „Polonia Nowa” nagrodę odebrała redaktor naczelna czasopisma Teresa Sygnarek, dziękując z imienia i nazwiska wszystkim członkom redakcji kwartalnika.

Dziękując za przyznaną nagrode Teresa Sygnarek powiedziała:

– Dziennikarze polonijni to pasjonaci, w większości pracujący społecznie. Kiedy tworzyliśmy kwartalnik, nasi czytelnicy wskazali, że jest jeden temat o którym nie chcą czytać – polityka. 

Dlatego w naszym kwartalniku łączymy treści popularne z wartościowymi. „Polonia Nowa” to kwartalnik dwujęzyczny, trafia-
jący także do czytelnika szwedzkiego, i wzmacniający wizerunek Polonii w tym kraju. 

Pisząc na tematy polonijne staramy się nie zapominać o naszych rodakach w innych krajach, dlatego pamiętamy  i piszemy także  o Andrzeju Poczobucie. 

Tak długo, jak będziemy się o niego upominać, tak długo będzie, mam nadzieję, wiedział, że my o nim nie zapomnieliśmy.

Odznaczenie Teresy Sygnarek „zakłóciła” miła niespodzianka. W podziękowaniu za okazywaną przez laureatkę solidarność z Polakami na Białorusi otrzymała ona bukiet róż z rąk Marcina Pisalnika – trzynastoletniego migranta z kraju, rządzonego przez dyktatora Łukaszenkę.